ENSTAKA MÅLTIDER

Enstaka måltidskuponger kan köpas i skolornas information, på incheckningen och i huvudinformationen på Nolia. Kostnaden är 110 kronor/måltid och person (lunch eller middag). Frukostkuponger finns till en kostnad av 60kr/måltid och person.