Domaranmälan till Piteå Summer Games 2024

Som domare i Piteå Summer Games kräver vi att du ska vara distriktsdomare i fotboll, d.v.s. ha genomgått distriktsdomarutbildning och godkänt löptest samt regelprov innevarande tävlingsår (2024). Vid anmälan förväntas du som domare i Sverige att ange ditt domarnummer, vilket är samma som ditt Fogisnummer.

Du ska vara tillgänglig att döma matcher mellan fredag kl. 08.00 till söndag kl.17.00

Det är en gemensam domarträff på torsdag kväll där du förväntas vara med.
Har du frågor angående domarskapet, regler osv? Kontakta psgdomare@gmail.com (Peder Nyström och David Olovsson)
Har du frågor avseende resor eller boende? Kontakta anna@piteasummergames.se
Välkommen till Piteå Summer Games!

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt
Du verkar ha använt CupManager innan.
Om du vill kan vi hämta dina uppgifter automatiskt
Du har använt CupManager innan.
logga in för att hämta dina uppgifter

Skriv in din epost igen

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt

Kontaktinformation


Bankuppgifter

Du måste ange dina bankuppgifter. Dessa använder vi för att kunna betala ut dina pengar.

Välj land först

Licenser

Här kan du välja vilka licenser eller nivåer du är behörig till.


Annat


Avtal

Läs igenom avtalet, och godkänn det sedan nedan. Detta krävs att du godkänner för att du skall kunna gå vidare med din anmälan.

Som domare i Piteå Summer Games är du oerhört viktig! Både i din roll som matchfunktionär och som representant för organisationen i stort.
Vi förväntar oss att du är väl förberedd inför ditt uppdrag, och du kan förvänta dig samma sak av oss.

Du ska vara tillgänglig att döma matcher mellan fredag kl. 08.00 till söndag kl.17.00

Det är en gemensam domarträff på torsdag kväll där du förväntas vara med.

I domaruppdraget ingår det att du som domare kan döma 11mot11, 9mot9, samt också som AD om behov finns.

Matchtillsättning baseras på erfarenhet, utbildning och ranking, samt på prestation under turneringen.

Om du har boende via Piteå Summer Games så garanterar vi dig del i hotellrum/vandrarhem eller likvärdigt. Detta gäller torsdag till söndag.
Piteå Summer Games står endast för boende för dig som domare. Vid behov av boende extra natt dras det direkt från arvodet.
Finns önskemål om boende för medföljande måste detta kommuniceras redan vid anmälan. Vi försöker lösa det, men kan inget garantera. Medföljande betalar sitt eget boende och uppehälle.

Vi förväntar oss att du i mesta möjliga mån använder dig av turneringsbussen för att transportera dig mellan boende och matcher. Om detta inte är möjligt ska samåkning ske.

Senast den 8/7 vill vi ha din reseräkning. Utbetalning av arvodet sker senast i mitten av september.

Vid resa till och från Piteå vill vi också att ni samåker när detta är möjligt (bra för både ekonomi och miljö).

Om det förekommer att en domare missköter sig inom ramen av domaruppdraget, eller på boendet eller anorstädes under turneringen, så kan turneringsledningen stänga av berörd domare, samt också avhysa denna från boendet med omedelbar verkan.

Varmt välkommen till Piteå & Piteå Summer Games!

Personuppgifter

Om turneringen vill kan de visa mitt namn offentligt, t.ex. för att andra domare ska kunna välja mig som partner, eller i matchtabeller i turneringens spelschema

När du har skickat in anmälan anger du vilka tider du kan döma.