Information angående covid-19

Information till anmälda lag i Piteå Summer Games 2020,

Världen står inför en stor utmaning i och med spridningen av covid-19.

Piteå Summer Games vill därför informera om följande:

Vi planerar i dagsläget för att kunna genomföra turneringen även 2020. Detta sker såklart med en ständig omvärldsanalys och i enlighet med de föreskrifter och rekommendationer som kommer från myndigheterna.

Vi har närmare 460 lag anmälda, och det anmäler sig lag fortlöpande. Sista anmälningsdag är 15 april, och det är också sista dag att betala in anmälningsavgiften.

Om man av någon anledning väljer att avboka sin medverkan i turneringen så ska detta ske senast den 15 april (i enlighet med turneringsbestämmelserna).

Med tanke på rådande läge kommer vi att senarelägga betalningsdag för deltagaravgiften till 1/6 . Vi vill dock uppmana alla lag som önskar boende att ange antal personer så snart som möjligt. Detta anges på lagsidan och är det underlag som vi använder för att planera för boende. Väljer man att avboka sin medverkan innan 1/6 kommer deltagaravgiften att återbetalas.

Under maj månad gör vi bland annat spelprogram och utplacering av boende, och det kommer att publiceras i slutet av vecka 22.

Självklart kommer vi inom organisationen att ha ett omfattande säkerhetstänk vid genomförande av turneringen. Vanliga inslag i turneringen kan komma att anpassas efter de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna angett. Vi hoppas att alla har förståelse för detta.

Med varma hälsningar,

Turneringsorganisationen

Piteå Summer Games

17 mars 2020