ANMÄLNINGSAVGIFT

Är för lag med boende i Piteå Summer Games regi 1500 kronor.

Är för klasserna B/G 10-12 utan boende i Piteå Summer Games regi 3500 kronor.

Är för klasserna B/G 13-16 utan boende i Piteå Summer Games regi 4000 kronor.  

Är för klassen B17 och G17/18/19 utan boende i Piteå Summer Games regi 5000 kronor.

Är för 5 mot 5-lag (B/G 8-9) utan boende 1000 kronor.

Sista anmälningsdag är 12 april 2024.

Anmälningsavgiften ska vara betald senast 10 dagar efter laget registrerats, allra senast den 12 april. Anmälningsavgift återbetalas inte utan är en administrativ kostnad   Lag som inte betalar anmälningsavgiften inom föreskriven tid kommer att strykas från turneringen. 

En avgift av 200 SEK/lag kommer att debiteras om laget inte betalat anmälningsavgiften i tid .

Anmälningsavgiften ger:
- Deltagande i turneringen
-
2 st coachtröjor
-
En lagväskaDELTAGARAVGIFT A (Betald senast 10 maj
2024)

Alla lag som väljer att bo i Piteå Summer Games regi löser en deltagaravgift.
Kostnaden är 1550 SEKper person och ska erläggas av både spelare och ledare.

Deltagaravgiften ger:
-
Boende på skola eller liknande
-
Åtta måltider (fredag frukost till söndag lunch)
-
Gratis transporter med turneringsbussarna (fredag morgon till söndag eftermiddag)

Deltagaravgiften återbetalas ENDAST om giltigt läkarintyg kan uppvisas. 

En avgift av 200 kronor kommer att debiteras om laget inte betalt deltagaravgiften i tid.

DELTAGARAVGIFT B (Betald senast 10 maj 2024)

Alla lag som inte har boende via Piteå Summer Games betalar en deltagaravgift av 50 SEK per person. Deltagaravgift B omfattar administrativa kostnader, tävlings- och domarkostnader. Lag från Piteå kommun betalar ingen deltagaravgift.

BUSSKORT

Lag som inte bor i Piteå Summer Games regi samt medföljande anhöriga har möjlighet att lösa ett bussband som medför att man kan åka på turneringsbussarna. Ett band kostar 300 kronor och finns att köpa på Incheckningen och Huvudinfo under turneringen och via kansliet om man önskar beställa i förväg.


BETALNING

Efter ni anmält ert lag så ska ni betala in avgiften på

Sverige: Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord, Storgatan 43, Box 735, 941 28 Piteå

Finland och övriga: SE4280000826440436203319 IBAN SWIFT: SWEDSESS (OBS! Europabetalning)

Anmälan är giltig när anmälningsavgiften betalats. Kom ihåg att ange lag och åldersklass när ni betalar!