LAG MED BOENDE


Lag som önskar boende måste lösa boendeband. Kostnaden är 1550 kronor per person. Samtliga personer som skall bo inom vår skolförläggning måste lösa boendeband. Deltagaravgiften skall vara oss tillhanda senast 10 maj 2024. Betalningen ska göras LAGVIS, inte individuellt. Det måste sova minst en vuxen med laget!

Det antal boende som ni angivit på er lagsida och betalat för senast 10 maj, är det som styr storleken på boendet.

Sverige: Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord

Finland och övriga: SE4280000826440436203319 IBAN SWIFT: SWEDSESS

Deltagaravgift återbetalas endast om deltagare meddelar detta innan 10/5. Det är av yttersta vikt att ni anger vilken förening och vilket lag betalningen avser när ni gör inbetalningen!


FÖR DELTAGARAVGIFTEN FÅR MAN:


- Logi i Piteå Summer Games regi från torsdag till söndag. Det måste alltid bo en vuxen med laget! Detta är ett krav från både Räddningstjänsten och arrangören.
- 8 måltider fr.o.m frukost fredag t o m lunch söndag.
-
Transporter mellan arenor och boendeplatsen för lag som ej har egna bilar eller bussar. Gäller från fredag morgon till söndag eftermiddag.
-
OBS! Skolsalarnas kapacitet beräknas efter en madrassbredd på 90 centimeter.

ORDNINGSREGLER SKOLA (Från Tävlingsreglementet § 19)

Skolorna uthyres av Piteå Kommun. Vi förväntar oss att alla deltagare som bor på vår förläggning rättar sig efter dessa gällande ordningsregler:

  • Klubbledarna är ansvariga för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse.
  • Det är strängt förbjudet att förtära alkohol i förläggningen, samt i anslutning till förläggning (skolgård eller likvärdigt).
  • All rökning är förbjuden inne i förläggningen.
  • Tystnad gäller på alla förläggningar mellan 24.00 - 06.00.
  • Det åligger alla lag att städa sin sovsal och få den besiktigad före avfärd. Lag som inte får sin sovsal besiktigad innan avfärd eller som ej städar ur den drabbas av en städavgift på 3000 kr.

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA ORDNINGSREGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERINGEN.