Inför turneringen 2021

Vi planerar och hoppas på att kunna genomföra turneringen 2021, men vi kommer aldrig att tumma på säkerheten, eller riskera att någon insjuknar. Vi avvaktar de direktiv som kommer inför sommaren och först därefter kan vi komma att revidera vår inriktning. För att ni som deltagande lag ska känna er trygga så vill vi än en gång poängtera att alla erlagda turneringsavgifter återbetalas om turneringen inte kan genomföras.

 Tills dess - sköt om er!