Ändringar i Tävlingsreglemente

Vänligen läs berörda, gulmarkerade fält.

Tävlingsreglementet finns under "Turneringen" - "Tävlingsreglemente".