G15 Ändringar som berör grupp 5 och 6

På grund av ett sent avhopp har det behövts göras justeringar i klassen G15.