ENSTAKA MÅLTIDER

Enstaka måltidskuponger kan köpas i skolornas information, på incheckningen och huvudinformationen. Kostnaden är 100 kronor/måltid och person (lunch eller middag). Frukostkuponger finns till en kostnad av 60kr/måltid och person.