Alla lag måste checka in på Incheckningen, Nolia innan laget spelar sin första match. Incheckningen är öppen torsdag 09-23 och fredag 7-12.

Redan vid anmälan intygar ansvarig anmälare att de uppgifter som anges på lagets spelare är med sanningen övenensstämmande, dvs att spelaren är behörig att spela med laget.

Uppmärksamma att incheckningen går mycket snabbare om det är aktuella uppgifter på deltagarförteckningen. Vi ber er att se till att deltagarförteckningen är fullständigt ifylld (på er lagsida), när ni anländer till turneringen. Vi skriver ut den på plats om så önskas.

Välkomna!