1. Spelregler

Piteå Summer Games spelar efter FIFA:s regler, samt efter Svenska FF:s tävlingsbestämmelser, i tillämpliga delar.

1.1 Deltagande lag måste tillhöra en förening eller akademi som är registrerad i sitt lands FIFA-anslutna förbund. I de länder där skolfotboll är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den förening de tävlar för, enligt sitt nationsförbunds regler. Det är inte tillåtet att låna spelare från annan förening om inte föreningarnas distrikt (krets) godkänt detta i särskilda beslut som måste skickas in.

Kombinerade lag godkänns endast om laget deltar i sitt distrikts seriespel, eller om ansökan stödjs av det egna distriktet (kretsen). Ansökan för kombinerat lag görs som en dispensansökan till turneringsarrangören och ska kompletteras med skriftligt intyg.

1.2 Alla spelare SKA bära deltagararmband för att få spela match, få tillgång till sitt eventuella boende och för att få äta i matsalarna. Kontroll kan ske löpande under turneringen. Spelare utan armband kan bedömas som icke-behörig spelare, med de konsekvenser som stipuleras under punkt 7.

1.3  Varje lag är ansvarigt för sina egna supporters uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.

2. Tävlingsform

2.1 Turneringen spelas i gruppspel där de bästa lagen ur varje grupp går vidare till ett slutspel. Vi garanterar minst fyra matcher för samtliga lag. Ordningsföljden mellan lagen i gruppspelet avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng och oavgjord match ger 1 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt: (1) Målskillnad, (2) flest antal gjorda mål, (3) inbördes möte (4) lottning.

Lag som inte spelar slutspelsmatcher spelar en eller flera avslutningsmatcher under söndagen.

3. Slutspel

De bästa lagen ur varje grupp går vidare till ett slutspel. Vid oavgjord match i slutspel sker avgörandet med straffsparkar enligt FIFA:s regler. Avslutningsmatcherna får sluta oavgjort. Åldersklasser B12 Friendly (No Playoff), B11 Friendly (No Playoff), B10, B9, B8, G12 Friendly (No Playoff), G11 Friendly (No Playoff), G10, G9 och G8 spelar inga slutspel enligt SvFF:s regler för åldersklasserna. Inga tabeller visas. Samtliga lag garanteras minst fyra matcher.

4. Klassindelning
Klass B17, pojkar födda 1/1 2007, 11 mot 11
Klass B16, pojkar födda 1/1 2008, 11 mot 11
Klass B15, pojkar födda 1/1 2009, 11 mot 11
Klass B14, pojkar födda 1/1 2010, 11 mot 11
Klass B14 C, pojkar födda 1/1 2010, 9 mot 9 (note 2)
Klass B13, pojkar födda 1/1 2011, 9 mot 9 (note 1)
Klass B12, pojkar födda 1/1 2012, 7 mot 7
Klass B12 Friendly , pojkar födda 1/1 2012, 7 mot 7 (note 3)

Klass B11, pojkar födda 1/1 2013, 7 mot 7
Klass B11 Friendly , pojkar födda 1/1 2013, 7 mot 7 (note 3)
Klass B10, pojkar födda 1/1 2014, 7 mot 7 (note 3)
Klass B9, pojkar födda 1/1 2015, 5 mot 5 (note 3)
Klass B8, pojkar födda 1/1 2016, 5 mot 5 (note 3)

Klass G17/18/19 flickor, födda 1/1 2005-2007, 11 mot 11
Klass G16, flickor födda 1/1 2008, 11 mot 11
Klass G15, flickor födda 1/1 2009, 11 mot 11
Klass G14, flickor födda 1/1 2010, 11 mot 11
Klass G14 C, flickor födda 1/1 2010, 9 mot 9 (note 2)
Klass G13, flickor födda 1/1 2011, 9 mot 9 (note 1)
Klass G12, flickor födda 1/1 2012, 7 mot 7

Klass G12 Friendly , flickor födda 1/1 2012, 7 mot 7 (note 3)

Klass G11, flickor födda 1/1 2013, 7 mot 7

Klass G11 Friendly , flickor födda 1/1 2013, 7 mot 7 (note 3)
Klass G10, flickor födda 1/1 2014, 7 mot 7 (note 3)
Klass G9, flickor födda 1/1 2015, 5 mot 5 (note 3)
Klass G8, flickor födda 1/1 2016, 5 mot 5 (note 3)

Eliminerade lag spelar match även på söndagen.

Note 1) Spelar 9 mot 9.

Note 2) Klassen spelas 9 mot 9. Vi kan inte garantera internationella matcher då spelformen främst tillämpas i Sverige.

Note 3) Inget slutspel, inga resultat redovisas.

5. Matchtid - Speltid

Klass B17, B16, B15, B14, B13 och G17/18/19, G16, G15, G14, G13 spelar 2x25 minuter.

Klass B12, B12 Friendly , B11, B11 Friendly , B10, G12, G12 Friendly , G11, G11 Friendly , G10 spelar 2x20 minuter. Klass B9, B8, G9 och G8 spelar 2x15 minuter.

6. Antal spelare och avbytare

I samtliga åldersklasser får man använda fritt antal avbytare. Inbytt spelare skall finnas upptagen på laguppställningen (digitalt). Spelare får endast deltaga i ett (1) lag i samma spelklass. Avbytarsystem gäller, vilket innebär att utbytt spelare fritt får återinsättas i matchen obegränsat antal gånger. Flygande byten gäller, utbytt spelare måste ha lämnat planen vid det tekniska området innan ny spelare får insättas.

Observera att vid byte av målvakt ska spelet vara avblåst och bytet anmälas till domaren.

Båda lagen måste sitta på samma långsida under spelets gång, i det s.k. tekniska området. Detta område är också bytesområde.

Felaktigt byte bestraffas med varning (gult kort).

7. Deltagarförteckning

7.1 Deltagarförteckningen skall fyllas i för varje lag på lagsidan (ej gemensamt för åldersgruppen).

I deltagarförteckningen måste det framgå hur tävlingsledningen kan nå laget under pågående turnering (mobilnummer och andra telefonnummer samt boendeplats). Deltagarförteckning får inte kompletteras efter att turneringen startat.

Lag som använder okvalificerad spelare kan uteslutas ur turneringen.

Samtliga spelare som finns upptagna på laguppställningen skall finnas med på lagets deltagarförteckning vid incheckningen då den blir låst.

Spelare från samma förening får delta i flera lag i turneringen, dock ej i samma spelklass.

7.2 Anmälare av laget är ansvarig för att de spelare som står angivna på deltagarförteckningen också är behörig att spela med laget.

Kontroll av behörig spelare kan ske under turneringens gång.

8. Matchdetaljer

8.1  Laguppställning lämnas in digitalt. OBS! Laguppställning skall enbart visa de spelare som skall delta i den aktuella matchen (nummer, namn, födelsedata). Underlåtelse kan medföra diskvalifikation eller WO-seger för motståndarlaget.

8.2 Samtliga  spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivet på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan i samma lag och match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av likhet med andra lagets speldräkt, skall bortalaget byta. Vid behov finns det västar på arenan att låna.

8.3  Vid match ska alla lag vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 10 minuter före matchens början. Piteå Summer Games förordar att samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället ska beredas speltid. Samtliga spelare måste bära benskydd. Ledare/föräldrar som uppträder olämpligt i samband med match, kan bli avvisade av domare eller arenaansvariga från spelplanen/matchen. Om förseelsen är grov skall domaren rapportera detta till tävlingsledningen. Samtliga spelare måste vara försäkrade.

8.4  Bollar. Klasserna B17, B16, B15, B14, G17/18/19, G16, G15 och G14: Storlek 5 på bollen.

Klasserna B13, B12, B12 Friendly , B11, B11 Friendly , B10, G13, G12, G12 Friendly , G11, G11 Friendly och G10: Storlek 4 på bollen.

Klasserna B9, B8, G9 och G8: Storlek 3 på bollen.

9. Dispenser

9.1 Det ges automatiskt dispens för maximalt två spelare per match som är max ett år för gamla för åldersklassen. Social dispens kan beviljas, ansökan görs via lagsidan, med tydlig motivering.

9.2 Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser, förutsatt att det är i korrekt åldersklass.

9.3 Dispensansökan ska göras senast den 7 juni. Ansökningar efter 7 juni innebär en administrativ avgift av 500 kronor. Detta gäller enbart dispensansökningar som inte omfattas av 9.1, och 9.2.

OBS! Dispensansökningar efter den 14/6 kommer ej att behandlas.

10. Allmänna spelregler

Samtliga matcher är det laget som lottats som hemmalag som gör första avspark.

Spelregler för 9 mot 9: Spelas efter samma regler som 11 mot 11, på 9 mot 9-plan (stor eller liten).

Spelregler för 7 mot 7; Gäller för klasserna B12, B12 Friendly , B11, B11 Friendly , B10, G12, G12 Friendly , G11, G11 Friendly och G10. Svenska FF:s regler för 7 mot 7 gäller i tillämpliga delar.

Inkast Om en spelare gör ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare få chansen att göra om inkastet, efter att domaren gett en kortare instruktion om hur inkastet ska göras.

Igångsättande målvakt Spelet sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen. Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet. Mål kan inte göras direkt på målvaktsutkast. Om ett målvaktsutkast inte utförts korrekt ska det göras om.

Spel till egen målvakt Är tillåtet, så länge inte målvakten tar upp bollen med händerna. OM så sker utdöms indirekt frispark.

Frispark Vid frispark ska motspelarna befinna sig minst 7 meter från bollen om de inte står på egen mållinje mellan målstolparna

Hörnor;  Alla hörnor sker från hörnflaggan.

Spelregler för 5 mot 5; Gäller klasserna B9, B8, G9 och G8. Svenska FF:s regler för 5 mot 5 gäller i tillämpliga delar.

Inkast;  Tillämpas inte. 

Sidlinjespark; Tillämpas. Får ej gå direkt i mål. Motståndarna måste vara på ett avstånd av 5 meter från bollen.

Målvaktsutkast;  Bollen kastas/rullas från valfri plats inom straffområdet av målvakten. Bollen är i spel när den är utanför straffområdet och har vidrört en annan spelare. Motspelarna ska backa till egen planhalva tills bollen är i spel. Detta gäller även när målvakten fångar bollen i spel.

Spel till egen målvakt;  Är tillåtet, och målvakt får ta upp bollen med händerna.

Frispark; Får ej gå direkt, motståndarna ska vara på ett avstånd av 5 meter från bollen.

Straffspark; Tillämpas inte.

Hörnor;  Alla hörnor sker från hörnflaggan. Hörnspark får ej direkt i mål.

11. Walk Over/Avbruten match

11.1 Lag som uteblivit från match utan giltig orsak, förlorar matchen med 3–0 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att ett lag ska uteslutas redan vid första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, till exempel att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar andra lag i gruppen eller klassen. Lag som uteblivit från två matcher utesluts ur turneringen. Lagets resultat räknas dock med i gruppen.

11.2 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar tävlingsjuryn om matchen ska spelas om, eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen ska förlora matchen med 3–0.

12. Domare

Utbildade föreningsdomare hämtas från Piteå IF, Öjeby IF, Storfors AIK, Infjärdens SK, Alterdalens IF och Munksund Skuthamn SK. Distriktsdomare, samt domare från distriktsförbundens domarutbildningar dömer samtliga 11 mot 11-matcher och 9 mot 9-matcher. Domarutbildningarna använder sig av 3-domarsystem. Turneringens domaransvariga finns tillgängliga på via telefon, arenasekretariaten kan informera om telenummer. Den som har synpunkter på domarnas insats i 9 mot 9 samt 11 mot 11 är välkommen att kontakta domaransvariga. 

13. Tävlingsjury / Tävlingsledning

Tävlingsjuryn består av Håkan Norberg, Ulf Viklund och Bo Åström. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan inte överklagas. Endast lagets tränare eller lagledare får vara i tävlingsledningens lokaler.

14. Protester och bestraffningar

14.1  Protester skall lämnas in skriftligen till huvudtävlingssekretariatet på Nolia (PiteEnergi arena), av protesterande lags ansvarige ledare senast 60 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgiften (1000 kr) skall inbetalas i samband med att protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkännes.

Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut kan inte föranleda åtgärd.

14.2  Utvisad spelare avstängs automatiskt en match om tävlingsjuryn ej beslutar om förlängd avstängning. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.

Ledarna ansvarar för att detta följs. Varningar ackumuleras inte.

Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört fotbollsförbund.

OBS! Spelare som deltar i match när hen egentligen är avstängd anses vara obehörig, och därför förlorar laget den matchen med 3-0.

15. Spelplaner

Samtliga matcher spelas på naturgräs eller konstgräs. Matcharenorna är Stadshuset, Nordlunda, Björklunda, Gotisvallen, LF Arena, Strömsborg, Nolia, Parken Munksund, SCA, Furunäset, Heden Storfors, Norrfjärden, Infjärden, Böle och Svensbyn. Tävlingsjuryn förbehåller sig all rätt att flytta matcher vid dåligt väder/underlag till annat underlag eller annan plan. Meddelande om ändring sker till lagansvarig ledare.

16. Spelprogram

Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller grupper, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig ledare.

17. Arrangör

Piteå Summer Games är en ideell förening som drivs av medlemmarna Piteå IF och Öjeby IF. Dessutom samarbetar Piteå Summer Games med Munksunds Skuthamn SK, Storfors AIK, Svensby SK, Infjärdens SK, Norrfjärdens IF, Alterdalens IF och Lillpite IF.

18. Lag som uteblir eller ej fullföljer Turneringen.

Lag som uteblir från turneringen efter den 12 maj får en straffavgift på 1000 kr per lag utöver anmälningsavgiften. Lag som ej fullföljer turneringen åläggs en straffavgift på 3000 kr, detta gäller även lag som uteblir från avslutningsmatch.

19. Ordningsregler   skola

Skolorna uthyres av Piteå Kommun. Vi förväntar oss att alla deltagare som bor på vår förläggning att rätta sig efter dessa gällande ordningsregler:

  • Klubbledarna är ansvariga för sina respektive spelare vid eventuell  skadegörelse.
  • Det är strängt förbjudet att förtära alkohol i förläggningen, samt i anslutning till förläggning (skolgård eller likvärdigt).
  • All rökning är förbjuden inne i förläggningen.
  • Tystnad gäller på alla förläggningar mellan 24.00 - 06.00
  • Det åligger alla lag att städa sin sovsal och få den besiktigad före avfärd. Lag som inte får sin sovsal besiktigad innan avfärd eller som ej städar ur den debiteras en städavgift på 3000 kr.

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA ORDNINGSREGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERINGEN.

20. Fair Play & My game is green
Piteå Summer Games arbetar tillsammans med RF-Sisu Norrbotten och tillämpar de kriterier som man stipulerat i Idrottens värdegrund – Idrotten vill. Piteå Summer Games har det Gröna kortet som kan delas ut till spelare, ledare, lag och föräldragrupper som visar stort sportsmanship i turneringen. Tilldelas man ett grönt kort så har man möjlighet att kvittera ut en unik  My game is green -tröja, samt föräras en plats i vårt sportsliga Hall of Fame. Our Game is Green Award  delas ut till ett lag, förening, spelare, ledare eller föräldragrupp efter turneringen. Game Green är ett samarbete mellan Piteå Summer Games och Wibax.

Piteå Summer Games har antagit ett dokument, Vision & Värdegrund som man kan ta del av på hemsidan. Vidare är vi ett IQ-certifierat arrangemang och  Mångfaldscertifierade av Piteå Kommun.

21. Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Piteå Summer Games har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Piteå Summer Games är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller p.g.a. myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Vid otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse som medför att turneringen inte kan genomföras eller slutföras återbetalas inga avgifter.

Copyright © Piteå Summer Games 2023–2024