ANMÄLNINGSAVGIFT

Är för lag med boende i Piteå Summer Games regi 1500 kronor.

Är för klasserna B/G 10-16 utan boende i Piteå Summer Games regi 3000 kronor.

Är för klassen B17 och G17/18/19 utan boende i Piteå Summer Games regi 4000 kronor.

Är för 5 mot 5-lag utan boende 1000 kronor.

Sista anmälningsdag är 22 april 2022.

Om turneringen behöver flyttas fram till 2023 kommer alla erlagda lagavgifter att återbetalas.

Anmälningsavgiften ska vara betald senast 10 dagar efter laget registrerats. Anmälningsavgift återbetalas inte utan är en administrativ kostnad   Lag som inte betalar anmälningsavgiften inom föreskriven tid kommer att strykas från turneringen. Möjlighet finns att göra en ny anmälan och betalning, innan anmälningstiden löpt ut.

En avgift a' 200 SEK/lag kommer att debiteras om laget inte betalat anmälningsavgiften i tid .

Anmälningsavgiften ger:
- Deltagande i turneringen
-
2 st coachtröjor
-
En lagväskaDELTAGARAVGIFT (Betald senast 16 maj
2022)

Alla lag som väljer att bo i Piteå Summer Games regi löser en deltagaravgift.
Kostnaden är 1050 SEK per person och ska erläggas av både spelare och ledare.

Deltagaravgiften ger:
-
Boende på skola eller liknande
-
Åtta måltider (fredag frukost till söndag lunch)
-
Gratis transporter med turneringsbussarna (fredag morgon till söndag eftermiddag)

Deltagaravgiften återbetalas ENDAST om giltigt läkarintyg kan uppvisas. 


BUSSKORT

Lag som inte bor i Piteå Summer Games regi samt medföljande anhöriga har möjlighet att lösa ett bussband som medför att man kan åka på turneringsbussarna. Ett band kostar 200 kronor och finns att köpa på Incheckningen och Huvudinfo under turneringen och via kansliet om man önskar beställa i förväg.


BETALNING

Efter ni anmält ert lag så ska ni betala in avgiften på

Sverige: Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord, Storgatan 43, Box 735, 941 28 Piteå

Finland och övriga: SE4280000826440436203319 IBAN SWIFT: SWEDSESS (OBS! Europabetalning)

Anmälan är giltig när anmälningsavgiften betalats. Kom ihåg att ange lag och ålderklass när ni betalar!