DISCO
Disco för åldrarna 12-16 är i Nolia Ishall, lördag mellan 19-23. Endast PSG-deltagare har möjlighet att delta. Visa PSG-armbandet vid entrén (bussband ej giltigt).

Tävlingar och försäljning. Inne i lokalen finns en vuxenhörna om man som ledare/förälder vill besöka oss. Max antal personer inne i lokalen är 1500 st.

PSG-FESTEN
Piteå Summer Games-festen är för åldrarna 8-12 och är på Kyrkcenter, lördag mellan 19-22. Endast turneringsdeltagare har möjlighet att delta. Visa armbandet vid entrén (bussband ej giltigt). Ansiktsmålning, tävlingar och dans.
Inne i lokalen finns en vuxenhörna om man som ledare/förälder vill besöka oss. Max antal personer inne i lokalen är 300 st.